Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΟΣΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ   ΤΟ 2005  ΚΑΙ  ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ.

ΑΚΌΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΦΕΡΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  ΙΑΤΡΟΥ  ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ.