Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΥΗ
12.00 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
13.00 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ