ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

                       ΔΕΥΤΕΡΑ         ΤΡΙΤΗ            ΤΕΤΑΡΤΗ         ΠΕΜΠΤΗ       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΠΑΜΠΙΝΙ   5.15-6.30                                   5.15-6.30                                    5.15-6.30 
(2009-2010)                             

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ  5.15-6.30       6.30-7.45        5.15-6.30          6.30-7.45          5.15-6.30 
 (2007-2008)       ΤΜΗΜΑ 1         ΤΜΗΜΑ 2           ΤΜΗΜΑ 1        ΤΜΗΜΑ 2         ΤΜΗΜΑ 1+2                                                                                                                                                                                 
ΤΖΟΥΝΙΟΡ       6.30-7.45       6.30-7.45        6.30-7.45            6.30-7.45           6.30-7.45
 (2005-2006)        ΤΜΗΜΑ 1        ΤΜΗΜΑ2         ΤΜΗΜΑ 1           ΤΜΗΜΑ2            ΤΜΗΜΑ 1 +2                                                                             
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ   6.30-7.45       6.30-7.45        6.30-7.45            6.30-7.45          6.30-7.45
 (2004-2003)         ΤΜΗΜΑ 1          ΤΜΗΜΑ2        ΤΜΗΜΑ 1          ΤΜΗΜΑ2           ΤΜΗΜΑ 1 +2                                                                               
ΠΑΙΔΙΚΟ            6.30-7.45       6.30-7.45        6.30-7.45           6.30-7.45          6.30-7.45
 (2002-2001)         ΤΜΗΜΑ 1        ΤΜΗΜΑ 2        ΤΜΗΜΑ 1           ΤΜΗΜΑ 2         ΤΜΗΜΑ 1+2