Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Από Δευτέρα 14/9/2015  το πρόγραμμα των Ακαδημιών με τα τμήματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι:

Δευτέρα          17.15-18.30  μπαμπίνι  (γεν.2009,2010)  προτζούνιορ (γεν. 2007,2008,2006)
 Lunes              18.30-19.45 Προπαιδικό  (γεν 2005,2004,2003)  παιδικό (γεν 2002,2001)


Τρίτη                18.30-19.45    Tζούνιορ  και προπαιδικό
Martes

Τετάρτη          17.15-18.30  μπαμπίνι  (γεν.2009,2010)  προτζούνιορ (γεν. 2007,2008,2006)
 Miercoles       18.30-19.45 Προπαιδικό  (γεν 2005,2004,2003)  παιδικό (γεν 2002,2001)

Πέμπτη            18.30-19.45   Τζούνιορ  και προπαιδικό
Jueves

Παρασκευή     17.15-18.30  μπαμπίνι  (γεν.2009,2010)  προτζούνιορ (γεν. 2007,2008,2006)
Vieines            18.30-19.45 Προπαιδικό  (γεν 2005,2004,2003)  παιδικό (γεν 2002,2001)


Σάββατο
Sabado

Κυριακή
Domingo

Ανοίγουν εγγραφές  καιγια πρωινά τμήματα  Σαββατοκύριακου