Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 12-00
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 11-00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 13-00
ΟΛ
ΟΙ ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΥΗ