Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ.
ΑΚΌΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΦΕΡΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ.