Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

   ΑΛΛΗ  ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ   ΚΙΝΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ!!!!!!