Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΜΠΑΜΠΙΝΙ     11.00   ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΥΗ

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ   13.00 ΜΕ ΚΟΥΗ

ΤΖΟΥΝΙΟΡ            12.00   ΜΕ ΛΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ        12.00 ΜΕ  ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ