Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015Έχει συμφωνηθεί επίσημα συνεργασία με τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο Ακαδημιών. Η συνεργασία αυτή θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ στον τύπο (αν δεν έχει ήδη γίνει).
Το τμήμα των Νέων θα ενισχυθεί με πέντε παίκτες από γνωστή ακαδημία της πόλης μας που μαζί με τους δικούς μας θα αποτελέσουν τη νέα ισχυρή ομάδα Νέων. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και νέες εγγραφές.