Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 12.00 ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6,30 ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ