Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Η πολύ καλή πορεία του ανδρικού μας   προσέλκυσε  νέους παίκτες .
Η μεταγραφική περίοδος έληξε σήμερα Σάββατο 31/1/2015.
Οι παίκτες που ήρθαν  είναι:
Καρατάκης Αλέξανδρος
Τσίντζος Λεωνίδας
Θυμιούδης Παύλος
Μπλετσος Εμμανουήλ
Ruzi Γιώργος
Κώστογλου Χριστόδουλος
Σουμελίδης Δημήτριος
Μπουζάλης Λάμπρος
Γκουργκούτας Θεοδώσιος
Καραγιάννης Σταύρος
Hasa Aleksander