Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Το σκάκι του συλλόγου μας συνεχίζεται  κάθε Σάββατο 16.00 για παιδιά δημοτικού . Υπάρχουν δύο τμήματα  οι  μικροί (Πρώτη -Τρίτη) και οι μεγάλοι(Τετάρτη-Έκτη). Δεχόμαστε και νέες εγγραφές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974432147.